Köpvillkor

Personuppgifter:

 

När du tillhandahåller dina personuppgifter godkänner du att vi använder denna information till att uppfylla våra åtaganden mot dig och ge dig den service du förväntar dig. Detta inkluderar bearbetning av beställningar för leverans, textmeddelanden med information om leveransstatus, kontohantering via kreditupplysningar, utskick om nya tjänster, nyhetsbrev eller andra marknadsföringserbjudanden som kan vara av intresse samt att informera dig om ändringar eller förbättringar till våra tjänster, antingen via e-post, telefon eller vanlig post från LEAF Supply & Services AB. Om några problem skulle uppstå med leveransen av dina varor, kommer vi att använda informationen till att kontakta dig.

 

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig din information med tredje parter av marknadsföringsskäl utanför LEAF Supply & Services AB. Information som vidarebefordras till tredje part används endast till att uppfylla LEAF Supply & Services AB:s åtaganden gentemot dig. LEAF Supply & Services AB vidarebefordrar till exempel adressuppgifter till leverantörer och speditörer med avseende på leveranser.

 

LEAF Supply & Services AB sparar dina uppgifter i 24 månader eller så länge som lag eller andra föreskrifter fordrar att personuppgifterna som du tillhandahållit oss sparas

 

Dina rättigheter att få del av sparade uppgifter.

 

Du har rätten att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Om informationen är felaktig, ofullständig eller på annat sätt irrelevant kan du begära att information korrigeras eller helt tas bort.

 

Om du har frågor till oss gällande hantering av personuppgifter enligt ovan kan du kontakta oss på info@leafsupplyab.se

Tillagd i varukorgen